null Nopea laajakaista -tukiohjelman jatkaminen lausuntokierrokselle

Nopea laajakaista -tukiohjelman jatkaminen lausuntokierrokselle

Tiedote 21.02.2018 16.14 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen Nopea laajakaista -tukiohjelman jatkamisesta vuoden 2020 loppuun. Jatko vaatii muutoksen tukiohjelmaa koskevaan niin sanottuun laajakaistatukilakiin.

Muutoksen tavoitteena on, että tukiohjelmaan varatut rahat saadaan hyödynnettyä ja hankkeet saadaan rakennettua ennen tukiohjelman päättymistä. Myöntämätöntä tukea on jäljellä vielä noin 24 miljoonaa euroa. Muutoksen myötä verkkoja voitaisiin rakentaa vielä kahden rakentamiskauden ajan.

Tukiohjelman keston pidentäminen edellyttää ennen 15.7.2017 käynnistettyjen hankkeiden osalta komission hyväksyntää, joten niiden osalta muutos olisi ehdollinen komission notifiointipäätökseen asti. Tätä uudempien hankkeiden osalta riittää jälkikäteinen ilmoitus komissiolle. Tukiohjelman keston jatkamisen myötä maksuhakemuksen tekemiselle annettu määräaika poistettaisiin laista.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 9.3.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa lausunto-palvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lisätietoja

ylitarkastaja Katariina Vuorela, 0295 34 2029