Takaisin

Norminpurku etenee LVM:ssä

Norminpurku etenee LVM:ssä

Uutinen 28.06.2016 09.49 fi

Lakikirjoja (Kuva: Rodeo)

Eri ministeriöt ovat koonneet puolivuotiskatsauksia norminpurkuhankkeidensa tilanteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriöllä laajoja säädös- ja selvityshankkeita on 41, joista kevään 2016 aikana on toteutunut 11. Syksyn 2015 aikana valmiiksi saatiin 7 hanketta. Myös LVM:n hallinnonalan virastot ovat listanneet valmistuneet tai tekeillä olevat hankkeensa.

LVM:n jo toteutuneista hankkeista laajimmat vaikutukset kansalaisten kannalta on uusien kevyiden ajoneuvojen (kuten tasapaino- ja senioriskootterit sekä Segway-tyyppiset kulkuvälineet) salliminen tieliikenteessä. Muutos tuli voimaan tammikuun alussa 2016 ja se toteutettiin ajoneuvolain muutoksella. Kävelyä ja pyöräilyä helpottavien laitteiden sallimisen arvioidaan vaikuttavan välinekauppaan 20-30 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna, ja tuovan 30-100 uutta palveluntuottajaa matkailu- ja palvelualoille.

Suomen ja Venäjän välinen uusi valtiosopimus avaa rautatieliikenteen Suomen rataverkolla kaikille niille ETA-maiden kuljetusyrityksille, joilla on toimilupa toimia rautatieliikenteessä. Samalla matkustajien oikeuksia parannetaan ja selkeytetään tavaraliikenteen toimijoiden roolitusta ja vastuita. Sopimus tulee voimaan syksyllä 2016.

Elokuun 15. päivänä voimaan tuleva maantielain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, jatkossa riittää ilmoittaminen. Tilapäiset vaali-, huvi- ja hääilmoitukset ja muut vastaavat vapautetaan kokonaan muodollisuuksista. Samaan aikaan keventyy sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamista koskeva lupamenettely.

Postilaki muuttui 9. kesäkuuta siten, ettei kirjepostitoimintaan enää tarvita valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Ilmoitus Viestintävirastolle riittää.

Eduskunta hyväksyi kevään 2016 aikana viisi lentoliikennesopimusta, joilla parannetaan lentoyhteyksiä Suomen/EU:n ja kolmansien maiden välillä sekä mahdollistetaan lentoyhtiöiden code-share -toiminnot.