Takaisin

Nuoria palkittiin ideoista turvavöiden käytön lisäämiseksi

Nuoria palkittiin ideoista turvavöiden käytön lisäämiseksi

Tiedote 31.05.2006 15.43 fi

Turvavöiden "tuunaus", vyöviikko ja virtuaalinen muistolehto on palkittu hyvinä ideoina, joilla voitaisiin lisätä nuorten turvavöiden käyttöä.

Palkitut valittiin 2500 vastauksen joukosta, jotka saatiin liikenne- ja viestintäministeriön johtaman liikenneturvallisuuskampanjan ideakilpailuun. Ministeri Susanna Huovinen palkitsi voittajat 31. toukokuuta.

Kevään liikenneturvallisuuskampanja toteutettiin Internetissä, jossa sivustoilla www.syyllinen.fi ja www.matapoinnekaikki.fi haastettiin 15-24 -vuotiaita nuoria itse miettimään, millä keinoin nuoret kuljettajat ja matkustajat saataisiin käyttämään turvavyötä. Kilpailun aikana kampanjan Internet-sivuilla vieraili noin 50 000 yksittäistä kävijää.

Saatujen ehdotusten joukosta palkintolautakunta etsi toteuttamiskelpoisia ideoita, joilla arvioitiin voivan olla vaikutusta nuorten turvavyön käyttöön. Lautakunta päätti jakaa palkinnon kymmenelle nuorelle siten, että jokainen palkittava saa 500 euroa.

Kilpailun ensimmäisen palkinnon voitti idea turvavöiden personoinnista ja "tuunaamisesta". Ehdotuksia värikkäistä, erilaisin teemoin koristeltavista turvavöistä tuli useita kymmeniä.

Tuunaus-kategorian voittajat jouduttiinkin arpomaan ja ensimmäinen palkinto jaettiin kahdeksan nuoren kesken. He ovat Heidi Lindholm Lahdesta, Tiia Mäcklin Oulusta, Sebastian Naumanen Ryttylästä, Henri Sallinen Kuopiosta, Sanna Savolainen Vantaalta, Joni Spets Kemistä, Iiris Takala Soinista ja Jesse Valli Helsingistä.

Lautakunta piti voittajaideaa nuorten ehdoilla toimivana käytännöllisenä keinona lisätä nuorten turvavyön käyttöä. Turvavyön personointi-ideassa oli tuomariston mielestä potentiaalia ilmiön syntymiselle.

Omaan makuun taiteiltavien vöiden kanssa on kuitenkin pidettävä huolta, että turvavyön laatustandardit säilyvät. Moni osallistuja olikin ehdotuksessaan huomioinut turvavyön personoinnin vaikutukset vyön turvallisuuteen.

Kilpailulautakunta toivoo valmistajien tarttuvan ehdotukseen hienojen ja turvallisten vöiden ja vyön pehmusteiden kehittämiseksi.

Kilpailun kakkoseksi sijoittui tamperelainen Jukka Aaltonen pitkälle kehitetyllä ideallaan virtuaalisesta muistolehdosta liikenneonnettomuuksissa kuolleille nuorille.

Ehdotuksessa korostui yhteisöllisyys ja liikenneonnettomuuksien sosiaalinen vaikutus, jonka avulla saataisiin nuoret miettimään turvallisuutta liikenteessä. Tuomariston mielestä Aaltonen oli kilpailuehdotuksessaan hyödyntänyt hienosti vuorovaikutteisuutta ja toimintamahdollisuuksia verkossa sekä huomioinut menehtyneiden läheisten tarpeet.

Kolmas palkinto annettiin helsinkiläisen Johanna Talvelan Vyöviikko-ehdotukselle. Lautakunta piti ehdotusta erityisen ansiokkaana siksi, että siinä nuoret joutuvat paneutumaan syihin, miksi turvavyötä ei käytetä.

Idea soveltuu käytettäväksi sekä kouluissa että autokouluissa. Lisäksi ehdotuksessa oli pedagoginen ote.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama kampanja toteutettiin yhdessä Liikenneturvan, Liikennevakuutuskeskuksen, poliisin, Tiehallinnon, Tieliikelaitoksen ja Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa. Kolmas peräkkäinen yhteiskampanja ajoittui nuorten kesäautoilukauden alkuun.


Huovinen: Asenteet paremmin mukaan
kuljettajakoulutukseen

Palkintopuheessaan liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen kiinnitti huomiota siihen, miten kuljettajakoulutuksella pystyttäisiin vaikuttamaan uusien kuljettajien liikenneasenteisiin.

Kuljettajakoulutuksen uudistamista koskeva ministeriön ehdotus on ollut lausuntokierroksella ja lausuntoaika on juuri päättynyt. Ministeriö esittää, että kuljettajaopetuksen painopistettä siirretään teknisestä ajoneuvon käsittelystä ja liikennetilanteiden hallinnasta ennakoi¬vam¬paan ja pohtivampaan suuntaan. Huomiota tulisi kiinnittää myös ajamisen tavoitteisiin sekä elämäntapaa ja arvoja koskeviin kysymyksiin. Huovinen pitää suuntausta hyvänä.

- Jotta uudet kuljettajat saisivat hyvät eväät itsenäiseen ajamiseen, on heillä oltava ajotaidon lisäksi taito tunnistaa ja välttää riskejä. Tämä on tärkeä osa heidän omaa ja myös muun liikenteen turvallisuutta, Huovinen muistutti.


Lisätietoja kampanjasta

tiedottaja Eine Rossi, puh. (09) 160 28331 tai 0400 447 287
kampanjatiedottaja Annina Brandt, puh. (09) 4174 7421 tai 050 336 5752

Lisätietoa nuorten liikenneturvallisuudesta

kehittämispäällikkö Mika Hatakka, Liikenneturva, puh. (09) 4174 7340 tai 040 585 5141