Takaisin

Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hanke onnistui

Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hanke onnistui

Uutinen 05.07.2016 16.06 fi

Lukuvuosina 2014–2016 järjestetyn ”Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle” -hankkeen loppuraportti on valmis. Hankkeen tarkoituksena oli löytää konkreettisia keinoja nuorten liikenneturvallisuuden kohentamiseksi ja hyödyntää nuorten omia ideoita liikenneturvallisuustyössä.

Liikenne- ja viestintäministeriö kutsui mukaan kouluja ja oppilaitoksia eri puolilta Suomea, erilaisista liikenneympäristöistä maaseudulta suuriin kaupunkeihin, etsimään uusia keinoja nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikenneturva ja poliisi.

Raportin mukaan hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin. Mukana oli 13 kummikoulua, joiden opiskelijoiden valmius sitoutua hankkeeseen sekä pohtia liikenneturvallisuuskysymyksiä ylitti odotukset.

Nuoret pääsivät muodostamaan kokonaisvaltaista kuvaa viranomaistoiminnasta ja lakien syntymisestä, sekä siitä, mikä on oikea hetki vaikuttamiselle. Nuorten mielipiteitä kuultiin muun muassa kuljettajakoulutuksen uudistamisesta, liikenneturvallisuustyön kehittämisestä ja eräistä tieliikennelain kokonaisuudistukseen liittyvistä pykälistä.

Hankkeen järjestäjät toteavat loppuraportissa muun muassa näin:

- Nuoret havainnoivat liikenteessä asioita, jotka aikuisilta ja jo ehkä rutiinin turhankin karaisemilta liikkujilta jäävät usein huomioimatta. He myös osaavat viestiä omalle ikäryhmälleen oikeilla kanavilla ja oikeilla äänenpainoilla, jotka edesauttavat liikenneturvallisuusviestien läpi menemistä. Tähän liittyy oiva oppimisen mahdollisuus myös viranomaisille.

- Nuorten äänen kuuluminen liikenneturvallisuusasioissa on tärkeää. Aina, kun jokin asia näyttää itsestään selvältä, on hyvä, että joku kyseenalaistaa vallalla olevia käyttäytymismalleja ja haastaa omilla tuoreilla näkemyksillään niin sanottuja liikenteen ammattilaisia, ovatpa he lainsäätäjiä tai -valvojia, liikennesuunnittelijoita tai valistajia. Tässä nuorten panos on korvaamaton.