Ny körkortslag strävar till tryggare trafik

Uutinen 21.10.2010 15.44 fi sv

Regeringens proposition till körkortslag samlar de nuvarande bestämmelserna om körkort till en lag, som omfattar bestämmelser om allt från förarundervisning till förlust av körkort. Regeringen beslutade om att överlämna lagpropositionen till riksdagen den 21 oktober 2010.

Den nya lagen ändrar till exempel giltighetstiderna för körkorten, körkortsklasserna och förarundervisningen. Lagen inverkar också på bilskoletillståndens och undervisningstillståndens omfattning. Dessutom blir systemet med körförbud effektivare genom att man lägger till nya förseelser som leder till att körförbud övervägs.

Med reformen verkställs de ändringar som beror på EU:s tredje körkortsdirektiv för de finska körkortens del. Samtidigt specificeras den nationella lagstiftningen i fråga om bland annat förarundervisningen. Med reformen verkställs också de ändringar i systemet med bilskoletillstånd som EU:s tjänstedirektiv förutsätter.

Regeringen beslutade om att överlämna lagpropositionen till riksdagen den 21 oktober 2010. Avsikten är att körkortslagen träder i kraft i januari 2013. Bestämmelserna som gäller bilskoletillstånd och förarundervisning för moped träder i kraft redan den 1 juni 2011.