null Nya bestämmelser om mopedkörkort inleder totalreformen av körkortslagstiftningen

Nya bestämmelser om mopedkörkort inleder totalreformen av körkortslagstiftningen

Uutinen 01.06.2011 09.09 fi sv

Från och med den 1 juni gäller nya bestämmelser för körkort i kategori M, kraven på förarens hälsotillstånd, körkortspåföljder och tillstånd att driva bilskola. De ändrade bestämmelserna är del av en större omarbetning av körkortslagstiftningen.

I fortsättningen omfattar förarutbildningen för moped minst sex teorilektioner och tre körlektioner. Undervisningens omfattning är densamma om ett körkort för kategori M avläggs med en lätt fyrhjuling, såsom en mopedbil. Undervisningens innehåll är beroende av vilket fordon som används i undervisningen.

Även examenskraven för körkort i kategori M ändras. För att få körkort krävs förutom ett teoriprov även ett hanteringsprov med moped eller ett körprov i trafiken med lätt fyrhjuling. Åldersgränsen för körkort i kategori M är fortfarande 15 år.

Härefter beviljas tillstånd att driva bilskola för verksamhet i hela Finland och så att det gäller tills vidare. Tillståndet avser antingen förarutbildning för lätta fordon eller för tunga fordon eller bådadera. För mopeder gäller ett undantag, eftersom för mopedundervisning kan beviljas ett förenklat bilskoletillstånd, ett så kallat mopedskoletillstånd. Även de bestämmelser som gäller trafiklärartillstånd och trafiklärarexamen ändras. Detsamma gäller den undervisningspraktik i bilskola som ingår i utbildningen av trafiklärare.

Allt fler förseelser kan leda till körförbud

Ingången av juni innebär också strängare körkortspåföljder. Av sådana gärningar som bestraffas med ordningsbot kan förbjuden användning av mobiltelefon vid körning nu vara en av de upprepade förseelser för vilka polisen får överväga att meddela körförbud. Inom yrkestrafiken kan körförbud övervägas på grundval av manipulering eller annan störning av en anordning som övervakar förarens körtider och vilotider, vilket anses utgöra en gärning som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten.

Polisens möjligheter att ge en varning utvidgas. I fortsättningen kan en ny varning ges en person som inom ett år efter att ha fått en varning gjort sig skyldig till en ny gärning som kan leda till en påföljd. En varning kan dessutom ges för en gärning som tyder på allvarlig likgiltighet om det finns särskilt vägande skäl för att föraren ska få behålla sin körrätt och gärningen inte har orsakat fara för den övriga trafiken. Möjligheten att ge en ny varning i stället för att meddela körförbud för en ny gärning som tyder på likgiltighet är dock begränsad.

Också bestämmelserna om beslut att återkalla ett körtillstånd för taxiförare ändras. I vissa fall sänks minimitiden för återkallat körtillstånd för taxiförare till två månader.

Nya hälsokrav för förare av tunga fordon

Vid ingången av juni krävs att den som ansöker om körkortstillstånd för tunga fordon ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga och minst 0,1 på det andra ögat. Kravet på okorrigerad synskärpa slopas. Samtidigt ändras bestämmelserna som gäller synfält, diabetes och epilepsi. Närmare bestämmelser om förarens hälsotillstånd utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet.

De ändringar som gäller från och med juni är del av en större reform av körkortslagstiftningen, genom vilken EU:s körkortsdirektiv genomförs så att även finländska körkort är i linje med det. Den nya körkortslagen träder i kraft i sin helhet i januari 2013.