Nya understödsformer för statsstöd till kollektivtrafiken

Uutinen 12.03.2012 13.50 fi sv

Statsunderstöd för kollektivtrafik kan framöver beviljas också för mobilitetsstyrning och utveckling av betalningssystem. Statsrådet utfärdade en förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik den 8 mars.

I förordningen ingår bland annat bestämmelser om inköp av regionala och lokala trafiktjänster och grunderna för beviljande av statsunderstöd för utveckling av den regionala kollektivtrafiken.

Den nya förordningen gör det möjligt att anvisa statsunderstöd också för utveckling av betalningssystem för kollektivtrafiken. Detta stöder regeringsprogrammets målsättning att ta i bruk ett riksomfattande biljettsystem för kollektivtrafiken. Systemet skulle göra det möjligt att betala resan med samma resekort oberoende av transportmedel.