null Ohjeistus VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointiin

Ohjeistus VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointiin

Uutinen 22.03.2010 13.29 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt arviointiohjeistuksen VAK-ratapihojen turvallisuusselvityksille. Tavoitteena on, että uusi ohjeistus edistäisi VAK-ratapihojen turvallisuusarviointia ja loisi yhteneväisen käsityksen rautatieliikenteen olemassa olevasta turvallisuustasosta.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) hoitavien toimijoiden on laadittava turvallisuusselvitys valvovaa viranomaista varten. Turvallisuusselvitys antaa tärkeää tietoa myös muille toimintaan liittyville viranomaisille, kuten paikalliselle pelastuslaitokselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kaavoittajalle.

Uusi ohjeistus kattaa ratapihan turvallisuusselvityksen arvioinnin itsenäisenä asiakirjana ja ratapihan todelliseen turvallisuustasoon verrattuna. Ohjeistukseen sisältyy myös tarkistuslistoja ja esimerkkejä miten VAK-toimija voi osoittaa turvallisuuden olevan hallinnassa.

VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta -raportti on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.