Ohjeita Suomessa liikkuville venäläisille henkilöautoilijoille

Uutinen 11.11.2010 13.38 fi en

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut venäläisille suunnatun esitteen henkilöautoilusta Suomessa. Esitteessä on tietoa muun muassa tärkeimmistä Suomen tieliikennesäännöistä ja ohjeita liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Esitteessä kerrotaan seikkaperäisesti Suomessa vaadittavista auton turvalaitteista ja kuljettajaan kohdistuvista vaatimuksista. Lisäksi siinä annetaan ohjeita sujuvasta liikenteestä, kuten liikenneympyrässä ja tunnelissa ajamisesta, auton kuormaamisesta sekä toimimisesta onnettomuuspaikalla.

Esite on venäjänkielinen ja se on jaossa Suomen ja Venäjän välisillä raja-asemilla.