Takaisin

Öljyntorjuntamurtajan tarjouspyyntö valmisteluun

Öljyntorjuntamurtajan tarjouspyyntö valmisteluun

Tiedote 20.04.2004 00.00 fi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina 20. huhtikuuta öljyntorjuntaan soveltuvan jäänmurtajan palvelujen hankinnan jatkovalmistelua.

Ministerivaliokunta käsitteli ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistä muistiota ja päätti, että hankinnan valmistelua jatketaan ministeriöiden esityksen mukaisesti.

Jäänmurto- ja öljy- ja kemikaalitorjuntapalvelut on tarkoitus hankkia siten, että kustannukset jaetaan ympäristö- ja merenkulkuviranomaisten kesken. Lopullisesta kustannusten jakamisesta voidaan tehdä päätös vasta sen jälkeen, kun aluksen palvelutasotavoitteista on päätetty.

Lisäksi selvitetään myös mahdollisuuksia käyttää aluksen palveluja muuhun viranomaiskäyttöön.

Asia tuodaan kesäkuun alkuun mennessä uudelleen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi tarjouspyyntöä koskevan ehdotuksen valmistuttua.Lisätietoja

kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, ympäristöministeriö, puh. (09) 160 39400
kansliapäällikkö Juhani Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28322