Takaisin

Öljyonnettomuuksien korvaussummiin isot korotukset

Öljyonnettomuuksien korvaussummiin isot korotukset

Tiedote 24.02.2005 13.43 fi

Öljyonnettomuuksien korvaussummien ylärajat nousevat noin 250 miljoonasta eurosta noin 900 miljoonaan euroon onnettomuutta kohden.

Valtioneuvosto hyväksyi muutoksen mahdollistavan asetuksen 24. helmikuuta. Asia vaatii vielä tasavallan presidentin hyväksynnän. Uudet korvaussummat tulevat voimaan 3. maaliskuuta.

Korotukset eivät aiheuta lisäkustannuksia valtiolle ja kunnille. Sen sijaan uudistuksen myötä valtion ja kuntien asema paranee, sillä ne ovat onnettomuustapauksissa yleensä huomattavia korvausten saajia. Uudistus parantaa myös yksittäisten vahingonkärsijöiden eli esimerkiksi kesämökin omistajan mahdollisuuksia saada täysimääräisiä vahingonkorvauksia.

Öljytankkerionnettomuuksista johtuvien vahinkojen korvaamiseen on jo pitkään ollut olemassa kansainvälinen yleissopimusjärjestelmä.

Vuonna 2003 Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi lisärahastopöytäkirjan, jonka ansiosta korvausten yläraja nostetaan noin 900 miljoonaan euroon. Suomi on ratifioinut sopimuksen toukokuussa 2004. Suomi on niiden kahdeksan maan joukossa, jotka saattavat tämän uuden kansainvälisen järjestelyn voimaan.

Rahaston varat kerätään öljyn vastaanottajilta. Suomessa suurimmat maksajat ovat Fortum ja Suomen Petrooli.

Uusi lisärahastojärjestelmä on Suomen kannalta tärkeä, sillä Itämeren voimakkaasti kasvanut öljytankkeriliikenne on lisännyt onnettomuusriskiä Suomen lähivesillä.


Lisätietoja: merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490