Takaisin

Opas digitelevision sisältöjen ja palvelujen tuottajille

Opas digitelevision sisältöjen ja palvelujen tuottajille

Tiedote 05.05.2004 11.03 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes ovat teettäneet digi-tv:n palveluntekijän oppaan sisällöntuottajille, -suunnittelijoille ja muille vuorovaikutteisten digi-tv-palveluiden luomisesta kiinnostuneille. Palveluoppaan tarkoituksena on edistää helppokäyttöisten ja innovatiivisten digi-tv-sisältöjen ja -palvelujen suunnittelua, tuottamista ja käyttöönottoa. Opas on päivitetty versio Tekesin vuonna 2001 julkaisemasta digi-tv:n palveluntekijän oppaasta. Oppaan on kirjoittanut Sofia Digital Oy.

Oppaassa mm. esitellään digi-tv:n perusominaisuuksia sekä digi-tv-palveluja havainnollisin kuvaesimerkein, selvitetään digi-tv-palvelujen suunnitteluperiaatteita ja annetaan käytettävyysohjeita. Myös digi-tv:n vuorovaikutteiset lisäpalvelut mahdollistavan MHP-sovittimen ja superteksti-TV:n ominaisuuksia esitellään laajasti.

Palveluntekijän opas on liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-ohjelman julkaisu. ArviD on digitelevision käyttöä ja sisältöliiketoimintaa edistävä, kaikille toimijoille avoin klusteriohjelma. Ohjelmalla tuetaan helppokäyttöisten ja innovatiivisten palveluiden kehittämistä digitelevisioon, parannetaan digitelevision palvelutuotannon perusedellytyksiä ja luodaan toimialan laaja yhteistyöverkosto.

Oppaan sähköinen, jatkuvasti päivitettävä versio löytyy ArviD-ohjelman Internet-sivuilta www.arvid.tv. Oppaan englanninkielinen versio julkaistaan viikon 19 lopussa.

Suomalaisissa kotitalouksissa on yli 250 000 digitelevisiota tai digisovitinta (02/2004). Digiaikaan on siirtynyt siis 11 prosenttia talouksista. MHP-sovitin on joka viidennessä digitaloudessa. Hallitus teki maaliskuussa 2004 periaatepäätöksen, jonka mukaan televisiolähetykset muuttuvat Suomessa digitaalisiksi 31.8.2007 alkaen.


Digi-tv:n palveluntekijän opas. ArviD-julkaisuja 1/2004. Julkaisutilaukset: Minna Eskelinen, JP-Epstar Oy, puh. (09) 682 6683, minna.eskelinen@poyry.fi. Oppaan sähköinen versio on saatavilla ArviD-ohjelman Internet-sivuilta www.arvid.tv.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. (09) 160 28570, 0400 714 314, marjukka.saarijarvi@mintc.fi
ArviD-ohjelmakoordinaattori Pekka Nykänen, JP-Epstar Oy, puh. 050 2997, pekka.nykanen@poyry.fi