Organisationen ICANN som koordinerar verksamhet på internet sammanträder i Helsingfors

Tiedote 27.06.2016 08.30 fi sv en

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisationen som ansvarar för IP-adresser och domännamn, håller sitt 56:e möte i Helsingfors den 27–30 juni 2016. Drygt tusen deltagare från över hundra länder väntas delta i evenemanget.

Mötet i Helsingfors är det första så kallade Policy Forum med syfte att utveckla internetpolitiken och sprida kunskap om förvaltningen av internet. ICANN:s möten är öppna för alla som är intresserade av internet.

I slutet av september förväntas ICANN ta över huvudansvaret för att övervaka sådana funktioner som är avgörande för internets funktion. Hittills är det Förenta staternas nationella myndighet för telekommunikation och information (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) som haft ansvaret, men myndigheten har meddelat att de avsäger sig uppgiften och har bett den globala gemenskapen framställa ett förslag om hur uppgiften ska skötas i framtiden. Förenta staternas regering tar för närvarande ställning till förslaget.

ICANN är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att upprätthålla ett säkert, stabilt och interoperabelt internet. ICANN administrerar toppdomäner, till exempel landsdomän och generiska domän, men ansvarar också globalt för den tekniska samordningen och administrationen av domännamnssystemet och övriga identifierare, såsom IP-adresser.

Kommunikationsverket, utrikesministeriet och kommunikationsministeriet är värdar för ICANN:s 56:e möte.

Ytterligare information:

Pauli Pullinen, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 680

Juuso Moisander, handelssekreterare, utrikesministeriet, tfn 295 351 128

Juhani Juselius, chef, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 492

På webben:

Kommunikationsverket: ICANN56 Helsinki (https://www.viestintavirasto.fi/sv/kommunikationsverket/aktuellt/2016/finlandvardforinternationelltmoteomforvaltningavinternet.htmll)

ICANN56 Helsinki Public Meetings: https://meetings.icann.org/en/helsinki56

Twitter: #ICANN56