Osoiterekisterien tiedot avoimemmiksi

Uutinen 11.06.2013 09.05 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama postinumerotyöryhmä esittää osoitetietojen saatavuuden ja käytettävyyden parantamista, jotta osoiterekisteritiedot olisivat paremmin palveluntarjoajien hyödynnettävissä.

Osoiterekistereitä käsittelevässä loppuraportissaan työryhmä esittää joitakin mahdollisia käytännöntoimia osoiterekisterien saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä olisivat muun muassa postilain muuttaminen siten, että postiyritykset voisivat luovuttaa yhteisöjen osoitetietoja niitä haluaville tahoille rajattomasti sekä siten, että huoneistokohtaisia osoiterekisteritietoja voitaisiin luovuttaa postiyritysten lisäksi muille osoitteellista jakelutoimintaa harjoittaville yrityksille jakelutoimintaa varten.

Postinumerotyöryhmä on aiemmin selvittänyt 15.2.2013 annetussa väliraportissa, kuinka postinumerojärjestelmän avoimuutta voidaan parantaa siten, että järjestelmiä koskevia tietokantoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi uusia palveluja ja toimintoja kehitettäessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti postinumerotyöryhmän 28.5.2012. Työryhmän tehtävänä oli muun muassa selvittää, kuinka postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuutta voitaisiin parantaa sekä tehdä ehdotukset postinumero- ja osoiterekisterin avoimuuden parantamiseksi ja niihin liittyvistä lainsäädäntö- ja muista tarvittavista toimista.