null Pää pilvissä, jalat maas

Pää pilvissä, jalat maas

Uutinen 26.06.2015 12.26 fi

Pää pilvissä, jalat maas (Kuva: LVM)

Millaista liikenne ja siihen liittyvät palvelut voisivat olla vuonna 2030? Siihen tarjoaa näkymiä uuden liikennepolitiikan klubi, joka tähtäsi toimikaudellaan uuteen aikaan liikennepolitiikan valmistelussa. Klubilaisten kirjoitukset ovat luettavissa tuoreessa julkaisussa Pää pilvissä, jalat maas.

Uuden liikennepolitiikan klubi toimi syksystä 2012 maaliskuuhun 2015. Klubin tavoitteena oli varmistaa, että liikennepolitiikan valmistelussa edetään määrätietoisesti kohti asiakaslähtöistä toimintaa ja laaja-pohjaista yhdessä tekemisen kulttuuria. Klubissa suunnattiin heti kohti tulevaisuuden liikennejärjestelmää - pää hieman pilvissä, mutta jalat kuitenkin, ainakin ajoittain maan pinnalla pitäen.

Liikenteen digitaalinen murros tiivistyy lyhenteeseen MaaS, joka merkitsee liikennejärjestelmän ekosysteemin perinpohjaista muutosta. Asiakkaille ei enää tarjota vain yksittäisiä liikennemuotokohtaisia liikkumispalveluja vaan eri liikkumis- ja liikennemuodoista rakentuvaa joustavaa, räätälöitävää ja koko matkaketjun kattavaa palveluvalikoimaa. Palveluita tarjotaan asiakkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaan yhdistelemällä erilaisia liikkumistapoja.

Uuden liikennepolitiikan klubissa oli mukana edustajia eduskunnasta, ministeriöistä, maakunnista, kaupungeista, virastoista, tiede- ja tutkimusmaailmasta sekä yritysmaailmasta.