Takaisin

Päällystystöiden tilaajat tekevät yhteistyötä väitetyn asfalttikartellin vaikutusten selvittämiseksi

Päällystystöiden tilaajat tekevät yhteistyötä väitetyn asfalttikartellin vaikutusten selvittämiseksi

Tiedote 28.04.2004 11.01 fi

Tilaajatahoja edustavat yhteisöt ovat yhteistyössä ryhtyneet selvittämään omia oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan saada korvausta kärsimistään vahingoista mahdollisen asfalttialan kartellin johdosta. Samalla käynnistetään selvitystyö siitä, miten jatkossa voidaan vaikuttaa siihen, ettei markkinoiden toimivuuden kannalta erittäin kielteistä ja vahingollista kartellitoimintaa pääsisi syntymään.

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Kuntaliitto ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat selvittämässä tilaajien mahdollisuuksia saada vahingonkorvausta, jos markkinaoikeus toteaa nimettyjen asfalttialan urakointiyritysten syyllistyneen kilpailuviraston 31.3.2004 tekemän esityksen mukaiseen lainvastaiseen kartelliin. Kunnat ja yritykset sekä ministeriön alainen Tiehallinto ovat suurimmat vahingonkärsijät, jos urakointiyritysten todetaan perineen kartellin turvin ylihintaa asiakkailtaan.

Kartellin epäillään alkaneen ainakin jo toukokuussa 1994. Korvaussaatavat alkavat vanhimpiin urakoihin liittyen vanhentua, ellei ryhdytä välittömiin toimenpiteisiin mahdollisen vahingonkorvaussaatavan vanhentumisen katkaisemiseksi. Tältä osin asiassa ei voida odottaa markkinaoikeuden ratkaisua. Tarpeen on myös kartoittaa muut mahdolliset juridiset toimenpiteet omien oikeuksien turvaamiseksi ja aseman selvittämiseksi.

Kunnilla, valtiolla ja asfalttitöitä tilanneilla yrityksillä on merkittävä intressi markkinaoikeudessa käynnistyvässä oikeusprosessissa. Oleellista on selvittää asia perinpohjin ja saada tilaajien käyttöön kaikki tarvittava aineisto tilanteen ja mahdollisten vahinkojen määrien arvioimiseksi. Urakointiyrityksillä, jotka katsovat etteivät ole toimineet kartellissa tai muutoin väärin, ei tulisi olla tarvetta rajoittaa tilaajien tiedonsaantimahdollisuuksia, vaan toimia yhteistyössä asian selvittämiseksi.

Samalla kun tutkinnassa olevaa kartelliasiaa selvitetään, on käynnistettävä työ jolla kartellien syntyminen estetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä edellyttää tilaajilta mm. kustannuslaskentajärjestelmien kehittämistä edelleen sekä kartellien syntymiseen vaikuttavien tekijöiden analysoimista ja muiden tehokkaiden keinojen miettimistä kartellien estämiseksi. Urakointialalta odotetaan myös kriittistä keskustelua kartellien tuomittavuudesta ja uusia avauksia toimenpiteistä, joilla edistetään terveitä markkinakäytäntöjä ja yhteiskuntavastuullista toimintaa tälläkin alueella.


Liikenne- ja viestintäministeriö
lisätiedot: Juhani Tervala, puh. 050 552 7260

Suomen Kuntaliitto
lisätiedot: Pirkka-Petri Lebedeff, puh. 0500 482 016

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
lisätiedot: Seppo Kuitunen, puh. 0400 715 959