null Palvelusopimusasetukseen halutaan pidemmät siirtymäajat

Palvelusopimusasetukseen halutaan pidemmät siirtymäajat

Tiedote 19.01.2006 14.04 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on ottanut kantaa Euroopan komission uuteen ehdotukseen palvelusopimusasetukseksi. Ehdotus edellyttäisi uudelleenjärjestelyjä Suomen rautatieliikenteessä ja linja-autoliikenteessä.

Palvelusopimusasetus määrittelee, millaisin edellytyksin viranomainen voi myöntää yksinoikeuksia ja tukea joukkoliikenteen harjoittamiseen maanteillä ja rautateillä. Kaikkea joukkoliikennettä ei ole pakko kilpailuttaa. Esimerkiksi kunta voi vastedeskin suoraan hankkia palvelut omistamaltaan liikenteenharjoittajalta, jos tämä ei osallistu muihin tarjouskilpailuihin.

Vaikka Suomi ei pidä kilpailun avaamista ensisijaisena keinona etenkään rautatieliikenteen edistämisessä, Suomi voi hyväksyä asetusehdotuksen, kunhan asetukseen sisältyvät siirtymäajat ovat nykyistä pidemmät. Komission ehdotuksen mukaan rautatieliikenteessä siirtymäaika olisi kymmenen ja linja-autoliikenteessä kahdeksan vuotta.

Suomen kanta ehdotukseen todetaan liikenne- ja viestintäministeriön eduskunnalle lähettämässä kirjeessä. Rautatieliikenteessä siirtymäajan toivotaan kestävän vähintään vuoteen 2017 ja linja-autoliikenteessä vuoteen 2015.

Rautateillä asetus merkitsisi sitä, että pääkaupunkiseudun lähiliikenne eli YTV:n ostama liikenne tulisi kilpailuttaa. Puolet liikenteestä pitäisi kilpailuttaa viiden vuoden kuluessa ja loput seuraavan viiden vuoden kuluessa. Asetuksen alueellinen soveltaminen on ehdotuksessa vielä tulkinnanvaraista. Avoin kysymys on esimerkiksi se, kuuluisiko asetuksen soveltamisalaan Helsingin lähiliikenne eli yhteydet Karjaalle ja Riihimäelle sekä oikoradan taajamajunaliikenne. Suomi on tukenut soveltamisalan suppeaa tulkintaa.

Linja-autoliikenteessä asetusehdotuksen lähtökohta on, että julkisen henkilöliikenteen palvelut tulisi pääsääntöisesti kilpailuttaa. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa liikenne kuitenkin kilpailutetaan jo, joten muutosta ei aiheutuisi. Asetus ei edellyttäisi muutoksia myöskään Tampereella, missä kunta järjestää liikenteen itse.

Linjaliikenteen kuuluminen asetuksen piiriin ei ole yksiselitteistä. Lipputuen ja taksanvahvistuksen perusteella sen voisi katsoa olevan asetuksen mukaista julkista liikennettä. Linjaliikenteessä voi ehdotuksen mukaan edelleen maksaa lipputukea, jos liikenne kilpailutetaan. Pikavuoroliikenne on kaupallista liikennettä, jossa lipputukea ei saa maksaa. Tuen merkitys on nytkin ollut vähäinen.

Asetusehdotus toteaa kuitenkin, ettei viranomaisten tarvitse kilpailuttaa liikennesopimuksia, joiden vuotuinen arvo on alle miljoona euroa tai vuotuinen kilometrimäärä vähemmän kuin 300 000. Kynnysarvojen nostaminen helpottaisi Suomen kannalta asetuksen hyväksymistä.

Palvelusopimusasetuksesta on haettu EU:ssa sopua vuodesta 2000 lähtien. Asetus voinee tulla voimaan aikaisintaan 2007.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436

rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260

hallitusneuvos Tuula Ikonen, puh. (09) 160 28510 tai 040 768 1259

ylitarkastaja Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261