Takaisin

Parisataa bussivuoroa lakkautetaan

Parisataa bussivuoroa lakkautetaan

Tiedote 19.05.2004 11.19 fi

Tänä vuonna lakkautetaan 231 läänien ostamaa bussivuoroa. Eniten vuoroja loppuu Itä-Suomen läänissä, jossa lakkautuslistalla on 109 vuoroa. Oulun läänissä määrä on 64, Etelä-Suomessa 18, Länsi-Suomessa 22 ja Lapin läänissä 18.

Lisäksi osasta aikaisemmin kannattavia vuoroja on tullut kannattamattomia. Bussiyritykset ovat ilmoittaneet lääninhallituksille yli 700:n kannattamattomaksi muuttuneen vuoron lakkauttamistarpeesta. Lääneissä ei ole vielä tehty päätöksiä asiasta. Vuoroista 410 on Etelä-Suomen läänissä ja 210 Länsi-Suomen läänissä.

Tilanne ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön lääneiltä saamista tiedoista. Joukkoliikennemäärärahoilla ostetaan tällä hetkellä 4400 bussi- tai taksivuoroa, joista bussien osuus on runsaat 3900.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää ostovuorojen vähenemistä ja kannattamattoman liikenteen lisääntymistä huolestuttavana.

- Jos liikennepalveluja lakkautetaan tätä tahtia, on tilanne koko joukkoliikennejärjestelmän kannalta erittäin vakava. Joukkoliikenteen rahoitusta on pidetty esillä hallituksessa jatkuvasti. Tärkeintä on, että joukkoliikenteen palvelut voidaan turvata, Luhtanen korostaa.

Niukkojen resurssien vuoksi on ollut tarpeen miettiä palveluiden säilyttämiseen vaihtoehtoisia toimintatapoja kuten kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely. Ministeri Luhtanen katsoo, että näillä keinoin on löydettävissä uusia tapoja pitää yllä joukkoliikenteen palvelutaso.

- Eräs ratkaisu rahoituskysymykseen on, että yhteiskunnan maksamien matkojen yhdistelystä kertyviä säästöjä kohdennettaisiin joukkoliikenteen ostamiseen, Luhtanen esittää.

Läänit ovat asteittain vähentämässä liikenneostojaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisiksi. Vuonna 2005 määrärahoja on yli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuosina 2003 ja 2004. Lääneissä päätökset vuonna 2005 päättyvien ostosopimusten jatkamisesta tehdään syksyllä, jolloin selviää ensi vuonna lopetettavien vuorojen määrä.

Lääninhallitukset ovat päättäneet itsenäisesti kriteereistä, joilla liikennettä on karsittu. Pääkriteerinä on ollut matkustajien vähyys. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä pohtii parhaillaan valtakunnallisten kriteerien luomista ja yleisesti joukkoliikenteen peruspalvelutason määrittämistä.

Äskettäin mietintönsä luovuttanut matkojenyhdistelyä selvittänyt työryhmä on puolestaan esittänyt maaseudun joukkoliikennepalvelujen ylläpitämiseksi kutsujoukkoliikenteen ja yhteiskunnan maksamien matkojen yhdistelyn laajentamista. Työryhmän mukaan matkojen yhdistely toisi yli 20 miljoonan euron säästöt vuodessa.


Lisätietoja

ylitarkastaja Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261

Läänien yhteyshenkilöt:

Etelä-Suomen lääninhallitus, ylitarkastaja Juhani Hallenberg,
puh. 02051 63044 tai 040 526 0121

Länsi-Suomen lääninhallitus, ylitarkastaja Pertti Postinen,
puh. 02051 72210 tai 040 8285 815

Itä-Suomen lääninhallitus, liikennehallintopäällikkö Kari Hiltunen,
puh. 02051 66080 tai 040 5440 061

Oulun lääninhallitus, liikennesuunnittelija Ari Hoppania,
puh. 02051 78404 tai 040 5669 607

Lapin lääninhallitus, ylitarkastaja Raimo Rajamäki, puh. 02051 77638