null Parkeringen för långtradare i Vaalimaa blir avgiftsbelagd

Parkeringen för långtradare i Vaalimaa blir avgiftsbelagd

Tiedote 29.11.2007 16.38 sv

En avgift kan uppbäras av dem som anlitar det parkeringsområde för långtradare som ska byggas i Vaalimaa. Enligt den arbetsgrupp för vägavgifter som verkar under ledning av kommunikationsministeriet kan Vägförvaltningen planera parkeringen för långtradare med utgångspunkten att bruket av den blir obligatoriskt och avgiftsbelagt för alla långtradare på väg till Ryssland.

Med parkeringsavgiften ska man täcka kostnaderna för att bygga området samt för drift och administration. Det krävs lagändringar för att man ska kunna införa avgifter.

Man beslutar senare om avgiftens storlek och om hur den ska bäras upp. Summor som nämnts är omkring 10 euro per besök. Arbetsgruppens mandat fortsätter till mitten av maj.

Köområdet för långtradartrafiken i Vaalimaa byggs i omedelbar närhet till gränsövergångsstället. På parkeringsområdet ryms cirka 1000 långtradare. Avsikten är att man får parkeringen i bruk före slutet av 2008. Projektet beräknas kosta 24 miljoner euro.Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande, kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389
eller 0500 787 742
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260