null Partipressen fick 6 miljoner euro för slutet av året

Partipressen fick 6 miljoner euro för slutet av året

Tiedote 10.05.2007 15.47 sv

Statsrådet har för perioden april-december beviljat cirka 6 miljoner euro i stöd till partipressen och till landskapet Ålands informationsverksamhet. Stödet fördelades enligt partiernas platser i riksdagen. Statsrådet beslutade om stöden den 10 maj.


De beviljade stöden fördelar sig på följande sätt:

Centern i Finland (51 riksdagsledamöter)
1 539 562,50 e

Samlingspartiet (50)
1 509 375,00 e

Finlands Socialdemokratiska Parti (45)
1 358 437,50 e

Vänsterförbundet (17)
513 187,50 e

Gröna Förbundet (15)
452 812,50 e

Svenska Folkpartiet i Finland (9)
271 687,50 e

Kristdemokraterna i Finland (7)
211 312,50 e

Sannfinländarna (5)
150 937,50 e

Åland (1)
30 187,50 e

sammanlagt 6 037 500,00 e


I februari beviljade statsrådet stöden till partipressen för perioden januari-mars. Stödet beviljades i två omgångar på grund av riksdagsvalet som hölls i mars.

I detta års statsbudget har för stöd till tidningspressen totalt reserverats 14 264 000 euro. Stödet till partipressen var totalt cirka 8 miljoner euro.

För selektivt presstöd har i år reserverats drygt 6 miljoner euro. Det beviljas i maj-juni.


Förändringar i presstödet 2008

I regeringsförhandlingarna beslutade man om att förnya presstödet från början av 2008. Stödet fördelas i huvudsak till partipressen. Stödet är 90 000 euro per riksdagsledamot.

För det selektiva presstödet reserveras i fortsättningen 500 000 euro. Ett nytt kriterium vid beviljandet är det nationella minoritetsspråket. I det selektiva presstödet ingår stöd till svenskspråkig nyhetsverksamhet.

Under 2008 beviljas presstöd för 4 236 000 euro mer än under detta år.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887