Perttu Puro ministeri Luhtasen valtiosihteeriksi

Tiedote 21.12.2004 15.12 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen esittää valtioneuvostolle, että hänen johtamansa ministeriön valtiosihteeriksi nimitetään oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteiden maisteri Perttu Puro.

Puro (33) on toiminut ministeri Luhtasen erityisavustajana ja sitä ennen oikeusministeri Johannes Koskisen erityisavustajana.

Aiemmin Puro on ollut mm. sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän eduskuntasihteerinä ja oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijana. Hän on julkaisuissaan käsitellyt mm. kansainvälisiä ihmisoikeuskysymyksiä.

Ministeri Luhtasen mukaan valtiosihteerin tärkeimmät tehtävät liittyvät Euroopan unionin liikenne- ja viestintäpolitiikan kansalliseen valmisteluun ja ministeriön muun, erityisesti Venäjään liittyvän kansainvälisen toiminnan kehittämiseen.

Valtiosihteerinä Puron tehtävänä on edistää hallitusohjelman toteutumista liikenne- ja viestintäministeriön vastuualueella. Tähän liittyen valtiosihteeri vastaa hallinnonalan ministerityöryhmien työhön liittyvästä valmistelusta ministeriössä. Tällaisia ministerityöryhmiä ovat mm. hallituksen liikenneinvestointipolitiikkaa pohtiva ministerityöryhmä sekä viestintäpoliittinen ministerityöryhmä. Lisäksi Puro toimii hallitusohjelman mukaista logistiikan kehitysohjelmaa laativan ohjausryhmän pääsihteerinä.

Puro siirtyy valtiosihteeriksi tammikuun aikana.
Lisätietoja:
liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen, puh. (09) 160 28320
erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436