Petteri Taalas on valittu uudelleen Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeriksi

Tiedote 13.06.2019 17.00 fi sv en

Petteri Taalas (Kuva: WMO)

Petteri Taalaksen toinen nelivuotiskausi Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteerinä alkaa 1.1.2020.

Petteri Taalas on toiminut WMO:n pääsihteerinä vuodesta 2016. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerivaali käytiin WMO:n yleiskokouksessa Genevessä 13.6.2019. Vaalissa ei ollut vastaehdokkaita.

"Petteri Taalaksen laaja-alainen kokemus ja asiantuntemus ovat olleet edellytyksenä hänen kansainväliselle toiminnalleen YK-tehtävissä", ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo. "Valinta jatkokaudelle WMO:n pääsihteerinä antaa erinomaisen mahdollisuuden jatkaa pitkäjänteistä työtä järjestön kehittämiseksi. Samalla se on myös tunnustus Suomen vahvalle profiilille ja rakentavalle toiminnalle YK:n ja monenkeskisen yhteistyön vahvistamiseksi erityisesti ilmasto-, vesi- ja sääkysymyksissä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kansainvälinen ilmastopolitiikka on avainasemassa, ja tässä WMO:n merkitys tulee jatkossa korostumaan."

"Suomi on ilmatieteen alalla kokoaan suurempi toimija maailmalla. Ilmastonmuutos, vesivarantojen hupeneminen sekä luonnonkatastrofit ovat maailmanlaajuisia haasteita. Maailman ilmatieteen järjestön toiminnan kehittäminen näiden haasteiden ratkaisemiseksi edellyttää vahvaa ja hyvin johdettua järjestöä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Petteri Taalas on oikea henkilö johtamaan Maailman ilmatieteen järjestöä näiden haasteiden edessä myös jatkossa", liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Petteri Taalas toimii tiiviissä yhteistyössä YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa. Hän johtaa muun muassa syyskuun 2019 ilmastohuippukokouksen tiederyhmää.

"Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on ihmiskunnan tärkein haaste", Petteri Taalas toteaa. "Epäonnistuminen näissä heikentäisi ihmiskunnan hyvinvointia merkittävästi useiden tulevien sukupolvien elinaikana."

WMO:n toiminta pohjaa yhteistyöhön

Genevessä toimiva Maailman ilmatieteen järjestö WMO on YK:n sään, ilmaston ja vesivarojen erityisjärjestö, joka isännöi muun muassa hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneeli IPCC:tä. Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n pääsihteerinä vuosina 1989–1999 toimineen Pekka Tarjanteen ohella Petteri Taalas on korkeimmassa asemassa oleva suomalainen YK:ssa.

WMO on Taalaksen johdolla toteuttanut historiallisen rakenteidensa ja toimintatapojensa uudistuksen vuosina 2016–2019. WMO:n kansainvälinen tunnettuus on kasvanut Taalaksen pääsihteerikaudella aktiivisen sidosryhmä- ja mediayhteistyön ansiosta. Taalas on vieraillut WMO:n jäsenmaissa ja pyrkinyt edesauttamaan erityisesti kehitysmaiden kansallisten ilmatieteen laitosten tunnettuutta omassa maassaan.

WMO on kehittänyt maailman sää- ja ilmastohavaintojärjestelmän, luonnonkatastrofien ennakkovaroitusjärjestelmän ja on YK:n johtava toimija ilmasto- ja ilmansaasteiden asiantuntijana. Järjestö panostaa myös uusiutuvan energiaan, terveyteen ja kaupunkiskaalan palveluiden kehittämiseen yhteistyössä yli 200 000 kansallisen asiantuntijan kanssa. WMO tekee tiivistä yhteistyötä Maailmanpankin, WHO:n, FAO:n, ICAO:n ja UNESCOn kanssa. WMO:ssa on 193 jäsenmaata.

Ennen työskentelyään WMO:n pääsihteerinä Taalas on toiminut Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana ja tutkimusprofessorina, Fortumin hallituksen jäsenenä sekä Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtajana.