null Pientalorakentajan kannattaa muistaa myös laajakaista

Pientalorakentajan kannattaa muistaa myös laajakaista

Uutinen 18.07.2014 09.25 fi

Kuva: Antero Tenhunen, Suomen Asuntomessut

Jokakesäiset asuntomessut järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä 11.7.-10.8. Pientaloa taajama-alueelle rakentaessa on hyvä muistaa myös laajakaistayhteyksien rakentaminen.

Taajamien pientaloalueet ovat jäämässä väliinputoajiksi nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamisessa, joten pientaloalueille rakentavilta kaivataan aktiivisuutta ja omatoimisuutta, jotta laajakaistayhteydet pysyvät mukana kehityksessä ja vastaavat myös tulevaisuuden vaatimuksia.

Suomen Omakotiliitto ry on tehnyt oppaan asioista, joita taajama-alueen pientaloasukkaan tai -rakentajan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien parantamiseksi tai rakentamiseksi.

Opas on osa liikenne- ja viestintäministeriön Huippunopea laajakaista -toimenpideohjelmaa.

Ministeriön tavoitteena on, että käytännössä kaikki vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 2 km:n etäisyydellä 100 megan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.