Takaisin

Pikavuoroluvat Etelä-Suomen lääninhallitukselle

Pikavuoroluvat Etelä-Suomen lääninhallitukselle

Tiedote 19.05.2005 14.13 fi

Lupien myöntäminen lääninrajan ylittävään pikavuoroliikenteeseen on siirtymässä liikenne- ja viestintäministeriöltä Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 19. toukokuuta. Lain voimaantuloajaksi esitetään marraskuun alkua.

Liikenne- ja viestintäministeriön käsittelemien pikavuorolupien määrä väheni vuoden 1997 lääniuudistuksen jälkeen, kun entistä suurempi osa pikavuoroista jäi läänien rajojen sisäpuolelle. Lääninhallitukset myöntävät luvat läänien sisäiseen liikenteeseen.

Etelä-Suomen lääninhallitusta päädyttiin esittämään lupien myöntäjäksi mm. siksi, että selvästi suurin osa pikavuoroliikenteestä joko alkaa Helsingistä tai päättyy sinne. Lääninhallitus myös jo nyt myöntää luvat tärkeillä läänin sisäisillä yhteysväleillä kuten Helsinki-Lahti ja Helsinki-Porvoo-Kotka. Lisäksi valtakunnallisen liikenneluparekisterin ylläpito ja kehittäminen ovat Etelä-Suomen lääninhallituksen vastuulla.

Etelä-Suomen lääninhallituksella katsottiin näistä syistä olevan muita läänejä enemmän kokemusta pikavuoroliikenteen lupien myöntämisestä ja lupahallinnosta.

Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848