null Pilvipalvelujen testilaboratorio Forgelle käynnistysrahaa

Pilvipalvelujen testilaboratorio Forgelle käynnistysrahaa

Uutinen 28.06.2013 10.41 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt runsaat 2 miljoonaa euroa valtionapua kehitysympäristö Forgen käynnistämiseen ja 1,8 miljoonaa euroa sen vaatimiin ohjelmisto- ja laitehankintoihin.

Forge on pilvipalveluiden testaus- ja kehityslaboratorio, jossa esimerkiksi yritykset, yliopistot ja julkinen sektori voivat kehittää ja testata digitaalisia palveluja ei-kaupallisessa ympäristössä ennen niiden tuomista markkinoille. Hankkeen on tarkoitus toimia vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen se jatkaa itsenäisesti kehitysympäristön palvelujen tarjontaa.

Hankekokonaisuutta koordinoi Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy ja infrastruktuurin rakentaa Tieteen ja tietotekniikan keskus CSC Oy.

Tivit on 46 yrityksen, julkisyhteisön ja yliopiston omistama strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK), joka toteuttaa laajoja tutkimushankkeita. CSC on valtion kokonaan omistama opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima tieteelliseen laskentaan ja verkkopalveluihin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio

Myönnetty määräraha on tarkoitettu testilaboratorion perustamisvaiheeseen, jonka jälkeen toiminta rahoitetaan käyttäjämaksuilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut rahoitusohjausryhmän valvomaan hankkeen edistymistä.