null Planeringen av nästa period för programkoncessioner för radio kör igång

Planeringen av nästa period för programkoncessioner för radio kör igång

Tiedote 20.04.2017 09.59 fi sv

Kommunikationsministeriet inleder tillsammans med intressenter planeringen av den programkoncessionsperiod för radio som börjar år 2020. Planeringen och vidareutvecklingen bygger på den nuvarande modellen för tilldelning av koncessioner.

Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för radiobranschen och att ta fram en modell för beviljande av koncessioner som är så neutral som möjligt och administrativt sett så enkel som möjligt. Det yttersta målet är ett mångsidigt radioutbud och en marknadsbaserad branschstruktur.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det viktigt att utveckla koncessionsmodellen.

- Utvecklingen inom radiobranschen har varit glädjande positiv. Vi vill säkra att den gynnsamma utvecklingen fortsätter. Därför inleder vi nu en dialog med berörda aktörer för att förbereda följande koncessionsperiod som börjar år 2020, konstaterar Berner.

Som ett led i regeringens projekt för att avveckla normer har kommunikationsministeriet utvärderat den nuvarande regleringen av programkoncessioner som grundar sig på informationssamhällsbalken. Ministeriet har fört diskussioner med såväl Kommunikationsverket som med branschaktörer och låtit göra en utredning om hur auktionsmekanismen skulle fungera vid tilldelningen av radiokoncessioner. I utredningen granskades erfarenheter från de nordiska länderna och hur auktionsmodellen har påverkat branschen. Enligt utredningen skulle auktionsförfarandet lämpa sig dåligt för tilldelning av radiokoncessioner.

Radiobranschen har i huvudsak understött den nuvarande modellen. Efter en helhetsbedömning har ministeriet beslutat att man i tilldelningen av programkoncessioner för radio inte övergår till auktionsmodellen, utan att koncessionssystemet utvecklas utifrån det nuvarande förfarandet.

Innan nästa koncessionsperiod börjar år 2020 kommer det att ordnas minst ett kompletterande koncessionsförfarande för de frekvenser som för närvarande är lediga.

Ytterligare information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668