Pohjoiseurooppalainen ilmatilan lohko voimaan joulukuussa

Tiedote 01.11.2012 13.24 fi sv en

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain, jolla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan.

Sopimuksen tavoitteena on lisätä lentoturvallisuutta, vähentää ympäristöhaittoja ja alentaa kustannuksia.

Tavoitteisiin päästään tehostamalla sopimusvaltioiden ilmatilan käyttöä muun muassa tarjoamalla mahdollisuus suoremmille lentoreiteille ja tehokkaammalle reittien käytettävyydelle. Lentoliikenteen tehokkuus vähentää polttoaineen kulutusta ja samalla myös hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi sopimuksella uudistetaan ilmatilan hallinnan rakenteita sekä luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle.

Lentomatkustajille uudistuksen on tarkoitus näkyä lentoliikenteen täsmällisyyden parantumisena sekä matka-aikojen lyhentymisenä.

Ilmatilan lohkon toiminta käynnistyy joulukuussa. Pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen taustalla on EU-asetus.

Lisätietoja: liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto, p. 0295 34 2639