null Pohjoismailla yhteiset tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Pohjoismailla yhteiset tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Tiedote 08.03.2017 16.31 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner keskusteli tänään pohjoismaisten kollegojensa kanssa liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tapaamisessa tunnistettiin yhteisiä tavoitteita sekä alueita, joissa Pohjoismaat voisivat tehdä yhteistyötä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

- Pohjoismailla on kunnianhimoiset tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Keskeisimmät keinot näihin tavoitteisiin pääsemiseksi ovat uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen sekä liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen. Pohjoismailla on hyvät lähtökohdat tehdä laajaa yhteistyötä näillä sektoreilla. Yhdessä tavoitamme huomattavasti laajemman markkina-alueen, joka on houkuttelevampi myös yrityksille, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo.

Keskustelussa käsiteltyjä yhteistyön teemoja olivat muun muassa puhtaammat ja vähäpäästöisemmät liikenteen julkiset hankinnat ja biopolttoaineiden kehittäminen ja käytön edistäminen Pohjoismaissa. Lisäksi keskusteltiin mahdollisesta yhteisestä kannasta EU:n autovalmistajia koskeviin CO2-raja-arvoihin.

Yhtenä teemana käsiteltiin myös liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamista. Keskustelussa esiin nousi digitalisaatio ja sen mahdollistamat joustavammat ja tehokkaammat liikennepalvelut maiden välillä sekä liikenteen automatisaatio.

Kevään aikana on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä mahdollisista yhteistyötoimenpiteistä.

Euroopan komissio ehdotti kesällä 2016 jäsenmaille sitovia päästövähennystavoitteita, jotka kohdistuvat vahvasti myös liikennesektorille. Suomen, Ruotsin ja Tanskan tavoitteiksi on ehdotettu 39-40% vähennyksiä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Myös Norja on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä lähivuosikymmeninä huomattavasti.

Tapaamiseen osallistuivat ministeri Bernerin vieraana Ruotsin koordinaatio- ja energiaministeri Ibrahim Baylan, Norjan liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen sekä Tanskan energia- ja ilmastoministeriön varakansliapäällikkö Dorte Nøhr Andersen.

Lisätietoja: ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794