Takaisin

Poikkeusluvat ja sisätilan kaventaminen ratkaisuksi rekkojen leveysongelmaan

Poikkeusluvat ja sisätilan kaventaminen ratkaisuksi rekkojen leveysongelmaan

Tiedote 02.06.2006 10.04 fi

Moduulirekkojen leveysongelmaan on löytymässä ratkaisu. Tietyille ajoneuvoille on mahdollista myöntää vuodeksi kerrallaan poikkeuslupia. Lisäksi sisätilaa kaventamalla saa 2,60 metrin levyistä kuormatilaa käyttää vuodenvaihteen jälkeen vielä kolme vuotta.

EU-ministerivaliokunta asettui puoltamaan poikkeuslupia ja kavennusratkaisua 2. kesäkuuta. Hallituksen on tarkoitus antaa asiasta esitys eduskunnalle vielä kesäkuun aikana.

Poikkeuslupia myönnettäisiin yli 22 metriä pitkille turpeen, hakkeen, eläinten tai raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille.

Luvat ovat ajoneuvokohtaisia ja voimassa enintään vuoden kerrallaan. Lisäksi ne sidotaan maantieteelliseen toiminta-alueeseen. Luvasta peritään korotettu maksu, jonka suuruudesta liikenne- ja viestintäministeriö päättää myöhemmin.

Poikkeuslupien lisäksi ministerivaliokunta puoltaa sitä, että EU-direktiivin perusteella ylileveitä moduulirekkoja saa käyttää vuoden 2009 loppuun, kunhan niiden sisätilaa kavennetaan. Valvonnan helpottamiseksi kuormatilan ulkopuolella on oltava merkintä kavennuksesta.

Ulkoleveydeltään 2,60-metristen moduulirekkojen sisätila on kavennettava vastaamaan 2,55 metriä leveän kuormatilan sisäleveyttä, joka on enintään 2,51 metriä. Kavennus on tehtävä ennen vuodenvaihdetta.

- Siirtymäajan päättyminen ei ole tullut kenellekään yllätyksenä. Tästä huolimatta ja erityisesti alan vetoomuksen johdosta pidin tarpeellisena, että hallituksen piirissä vielä kerran mietitään, voitaisiinko asiaan löytää joku kohtuullisempi ratkaisu, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen totesi esitellessään asian EU-ministerivaliokunnalle.

EU-direktiivin mukaan kiellettyjä ovat sellaiset kokonaispituudeltaan yli 22-metriset ajoneuvoyhdistelmät eli moduulit, jotka ovat leveämpiä kuin 2,55 metriä. Suomessa on saanut käyttää 2,60 metrin levyisiä moduuleja kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Sisäpuolelta kavennetuille rekoille annettava kolmen vuoden lisäaika katsottiin tarpeelliseksi, jotta leveysongelma saadaan ratkaistua kuljetusalalla.

Direktiivissä tarkoitettuja kuorma-auton ja perävaunun muodostamia pitkiä 2,60-levyisiä yhdistelmiä on Suomessa 2500-3000 kappaletta ja vaihtokuormatiloja noin tuhat.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303