null Poikkihallinnollinen liikenneturvallisuuden ohjausjärjestelmä muodostetaan

Poikkihallinnollinen liikenneturvallisuuden ohjausjärjestelmä muodostetaan

Uutinen 02.07.2015 10.30 fi

Autoja maantiellä (Kuva: Rodeo)

Valtioneuvosto kumosi liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 1.7.2015. Neuvottelukunta lakkaa tämän johdosta olemasta 1.8.2015.

Poikkihallinnollista sekä julkisen ja yksityisen rajat ylittävää yhteistyötä liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään jatkossa verkostomaisesti. Uusi järjestelmä keventää hallintoa ja mahdollistaa joustavamman työskentelyn liikenneturvallisuusasioiden parissa. Käytännön tason yhteistyötä tullaan jatkossa tekemään yhä enemmän Liikenteen turvallisuusviraston Trafin vetämänä.