Postilain uudistuksille pääosin kannatusta lausuntokierroksella

Tiedote 14.12.2016 12.56 fi sv

Lausuntoyhteenveto hallituksen esityksestä postilain uudistamiseksi on valmistunut. Useimmat lausunnot ottivat kantaa yleispalvelupostin jakelua ja keräilyä sekä yleispalvelun laatustandardeja koskeviin muutoksiin.

- Jaettavien kirjeiden ja lehtien määrän jatkuvasti vähentyessä haluamme varmistaa postipalveluiden saatavuuden ja toiminnan koko maassa. Tavoitteenamme on saada postilaki vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Lausuntokierrokselta saatiin nyt tukea sekä postin jakelun joustavoittamiselle että tehokkuuden hakemiselle esimerkiksi hankintamenettelyn kautta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lausunnoissa sekä kiiteltiin että kritisoitiin jakelun ja keräilyn mahdollista muuttumista kolmipäiväiseksi ja kirjeiden kulkunopeuden joustavoittamista. Suurin osa lausunnonantajista, kuten lehtien edustajat, pitivät pääpiirteittäin hyvänä ehdotettua mallia, joka tarjoaisi yleispalvelun järjestämiseen aiempaa suurempaa joustavuutta, mutta turvaisi kuitenkin viisipäiväisen jakelun harvaanasutuilla seuduilla.

Samalla osa lausujista, kuten Posti Oy piti esitettyjä ehdotuksia riittämättöminä, ja toivoi laajempaa yleispalvelun joustavoittamista. Osa lausunnonantajista puolestaan vastusti ehdotuksia ja piti niitä jopa postidirektiivin vastaisina.

Liikennekaaren mahdollistamaa eri tuotteiden jakeluiden yhdistämistä kannatettiin useassa lausunnossa. Samoin kannatettiin pääosin postinumero- ja osoiterekisterijärjestelmiä koskevia muutoksia, sekä mahdollisuutta siirtyä taloyhtiön päätöksellä postin lokerikkojakeluun. Samalla pidettiin tärkeänä, että erityisryhmien tarpeet huomioidaan uudessa sääntelyssä.

Hankintamenettelyä ja siihen liittyvää varhaisjakeluverkon määritelmää toivottiin vielä tarkennettavan. Esityksessä ehdotettua yleispalvelun tarjoajan sähköistä sisältöjen jakamiseen ja luomiseen tarkoitettua järjestelmää pidettiin puolestaan useissa lausunnoissa tarpeettomana.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoja laajasti eri sidosryhmiltä ja esitys oli myös vapaasti lausuttavana ministeriön verkkosivuilla. Lausuntoja saatiin yhteensä 34 kappaletta.

Seuraavaksi ministeriö tekee annettujen lausuntojen perusteella lakiesitykseen tarvittavat muutokset. Hallituksen esitys postilaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2017.

Lisätietoja:

ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400, etunimi.sukunimi@lvm.fi

neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, p. 050 340 8221, etunimi.sukunimi@lvm.fi