null Postilain uudistus vahvistettavaksi

Postilain uudistus vahvistettavaksi

Uutinen 07.09.2017 13.28 fi

Kolme harmaata postilaatikkoa (Kuva: LVM/Rodeo)

Postilakia uudistetaan joustavoittamalla yleispalvelutuotteiden jakelu- ja keräilyvelvoitteita ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia. Muutoksilla vastataan postin toimintaympäristön muutokseen. Lakiuudistus koskee postin yleispalvelutuotteita, eli alle 2 kg:n painoisia, postimerkillisiä kirje- tai pakettilähetyksiä.

Yleispalvelutuotteiden jakelun ja keräilyn osalta laki antaa taajama-alueilla mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallii vähintään kolmipäiväisen jakelun. Lakimuutos ei koske taajama-alueilla jaettavia muita tuotteita, kuten sanomalehtiä tai yritysten lähettämää postia.

Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu lakiuudistuksen myötä viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa, eli lehtien varhaisjakelua. Harvaanasutuilla alueilla jakelu toteutetaan yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Tämä mahdollistaa myös sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan haja-asutusalueilla.

Postin toimipisteitä koskevaa asetusta muutetaan siten, että tiukat toimipisteiden sijoittamisvaatimuksia koskevat kilometri- ja prosenttivaatimukset poistetaan.

Valtioneuvosto esitti postilain vahvistamista ja antoi asetuksen 7. syyskuuta. Postilain ja –asetuksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 15. syyskuuta 2017.