null Postin sähköisten palvelujen käyttö kasvussa

Postin sähköisten palvelujen käyttö kasvussa

Tiedote 06.02.2009 10.24 fi sv

Sähköisten postipalvelujen käyttö on lisääntynyt vähitellen. Vuonna 2008 postin e-kirjettä, netpostia ja www-sivuja hyödynsi 22 prosenttia kun vuonna 2004 määrä oli 16 prosenttia suomalaisista.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön kahden vuoden välein teettämästä postipalvelututkimuksessa, jolla seurataan postipalvelujen kehitystä ja tasoa. Postipalvelujen luotettavuutta ja yleistä laatua pidetään hyvänä edellisvuosien tapaan.

Postin sähköisten palvelujen tunnettuus on kasvanut vähitellen, mutta vasta alle puolet vastaajista tuntee postin sähköisiä palveluja. Tutkimuksen mukaan suomalaiset lähettävät kirjeitä ja kortteja suurin piirtein yhtä paljon kuin ennenkin, vaikka perinteiset kirjeet korvautuvat vähitellen sähköpostilla ja e-korteilla.

Pakettien kuljetuksiin postipalveluja taas tarvitaan lähitulevaisuudessa yhä enemmän, koska verkkokaupanteko jatkanee yleistymistään.

Yllättävääkin ehkä on, että noin puolet kyselyyn vastanneista yksityis- ja yritysasiakkaista kannatti lähetysten hinnoittelun kehittämistä siten, että lähetyksen hinta nousisi kuljetetun matkan kasvaessa.

Yrityksissä monet asiat hoidetaan nykyisin sähköpostitse, mikä on vähentänyt huomattavasti kirjeiden lähettämisen ja vastaanottamisen määrää edellisvuosiin nähden. Myös laskujen odotetaan korvautuvan verkkolaskuilla. Esimerkiksi valtionhallinnossa muutos halutaan toteuttaa vuoteen 2010 mennessä. Myös postin sähköisten palvelujen käyttö yrityksissä on yleistynyt, ja niitä on käyttää reilu kolmasosa.

Yritysten käyttämien nouto -ja vientipalvelujen määrä on miltei kaksinkertaistunut edellisvuoteen nähden.

Postipalvelututkimusta varten haastateltiin noin 1000 suomalaista ja 500 yritysten ja julkisten organisaatioiden työntekijöitä ja niitä on tarkasteltu erillään. Tutkimusta on tehty vuodesta 1996.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tuula Broman, p. (09) 160 28609