null Postipalvelujen rahoitusmekanismia selvitetään

Postipalvelujen rahoitusmekanismia selvitetään

Uutinen 14.01.2011 11.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten uuteen postilakiin sisältyvä yleispalvelun rahoitusjärjestely käytännössä toteutettaisiin. Hallituksen postilakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Ryhmän tehtävänä on tehdä esitys, millaista lainsäädäntöä ja muita toimia tarvitaan rahoitusmekanismin käytännön toteuttamiseen ja rahoituksen varmistamiseen. Lisäksi ryhmän tulee kartoittaa, millaisia rahoitusmekanismeja EU:n eri jäsenmaissa otetaan käyttöön ja millaisia linjauksia komissio niihin ottaa.

Rahoitusmekanismien sääntely postidirektiivillä on uutta, eivätkä EU-komission tapauskohtaiset linjaukset ole vielä tiedossa. Myös korvausten perustana olevien nettokustannusten laskenta on uutta. Laskennan soveltamisesta ei ole juurikaan kokemuksia.