Takaisin

Postitoimiluvat historiaan?

Postitoimiluvat historiaan?

Uutinen 03.03.2016 14.30 fi sv

Lumiset postilaatikot (Kuva: Rodeo)

Hallitus esittää, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovuttaisiin. Jatkossa kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttäisi ilmoitusta Viestintävirastolle.

Postimarkkinat avattiin kilpailulle postilailla vuonna 2011, ja nyt hallinnollisesti raskaasta toimilupajärjestelmästä luovuttaessa madalletaan alalle tulon kynnystä. Nykyisten toimilupaehtojen katsotaan estävän tai hidastavan postiyritysten alalle pääsyä ja toiminnan käynnistämistä. Käytännössä kukaan uusista toimijoista ei ole aloittanut postitoimintaa tarkkarajaisten ehtojen vuoksi.

Hallitus antoi esityksen postilain muuttamisesta eduskunnalle 3. maaliskuuta. Muutoksen voimaantuloajaksi esitetään 1. toukokuuta 2016. Postilain muutosesitys on osa hallituksen norminpurkuhanketta.