null Postityöryhmä: Yleispalvelu on turvattava

Postityöryhmä: Yleispalvelu on turvattava

Tiedote 16.03.2010 11.40 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama postityöryhmä luovutti esityksensä postipalvelulain uudistamisesta 16.3.2010 viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta.

Työryhmä esittää, että lakia uudistettaessa yleispalvelu on turvattava samalla kun alalle tulon esteitä madalletaan.

Yleispalveluvelvolliselle postiyritykselle liiketoiminnan edellytykset turvattaisiin velvoitteeseen liittyvää taakkaa keventämällä. Esityksen mukaan yleispalvelu koskisi aikaisempaa pienempää määrää tuotteita. Muutos on tarpeen, koska ala kehittyy aikaisempaa avoimemmaksi ja kilpaillummaksi.

Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kuluttajille suunnatut postipalvelut olisivat yleispalveluita, mutta esimerkiksi yritysposti ei enää olisi velvoitteen piirissä. Yleispalvelun vähimmäistasoksi määriteltäisiin kirje, joka voi viipyä matkalla kaksi arkipäivää.

Jos yleispalveluvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomia, taakkaa voitaisiin kompensoida valtion varoista. Nämä varat voitaisiin kerätä toimialalta.

Työryhmän esityksen taustalla on EY:n postidirektiivi, joka on saatettava voimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Direktiiviä merkittävämpi syy uudistukselle on toimialalla meneillään oleva muutos. Kirjepostin määrä on kääntynyt laskuun sähköisen sanomanvälityksen yleistyessä. Esimerkiksi aikaisemmin postitse lähetetyt laskut tai tiliotteet ovat siirtymässä sähköiseen muotoon.

Suomessa postitoiminta on ollut kilpailulle avointa jo vuodesta 1994. Direktiivi kuitenkin edellyttää, että kilpailun esteitä poistetaan entisestään ja alalle tulon kynnystä madalletaan. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus EY:n postidirektiivin edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Työryhmä arvioi lisäksi muita postipalvelulain uudistamistarpeita. Ryhmän tuli ottaa työssään erityisesti huomioon postitoimialan kehitys sekä vaikutukset yleispalveluun. Työryhmän puheenjohtajana toimi viestintäneuvos Elina Normo liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisätietoja: viestintäneuvos Elina Normo, p. (09) 160 28463, 040 765 7887