Preciseringar beträffande utrustning som används för taxikörning

Uutinen 17.06.2010 15.20 fi sv

Lagen om taxitrafik ändras, så att yrkesmässig persontransport som bedrivs med paket- eller lastbil förbjuds, så när som vissa skilt nämnda undantag. Den nya lagen träder i kraft den 30 juli 2010.

Ändringarna preciserar några moment i den ikraftvarande lagen, så att taxikundernas säkerhet och konsumentskydd förbättras och så att taxitjänsterna också i fortsättningen har god kvalitet och är pålitliga.

Regeringen betonar att förbudet mot användning av last- och paketbil för yrkesmässiga persontransporter förbättrar passagerarnas konsumentskydd och säkerhet. Passagerarna kan inte längre ovetande anlita service, där det inte finns full säkerhet om till exempel förarens yrkeskunnande, en kriminell bakgrund eller företagarens goda renommé.