null Presstöd till 18 tidningar

Presstöd till 18 tidningar

Tiedote 02.06.2005 15.59 sv

Statsrådet har beviljat 18 tidningar understöd för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader samt för stöd till tidningarnas utvecklingsprojekt. Drygt 5,8 miljoner euro beviljades i stöd. Statsrådet beslöt om fördelningen av det så kallade selektiva stödet den 2 juni.

Stöden beviljades enligt förslaget från presstödsnämnden. Då stöden fastställdes beaktade man hur stort stöd den sökande beviljades i fjol och förändringarna i den sökandes ekonomiska situation.

<b>Stödet till pressen 2005</b>

<i>Tidning, euro</i>

Borgåbladet, 80 000
Hufvudstadsbladet, 200 000
Kansan Uutiset, 808 000
Karjalan Maa, 263 000
Kristityn Vastuu, 42 000
Lalli, 261 000
Nya Åland, 35 000
Nykypäivä, 835 000
Satakunnan Työ, 16 000
Suomenmaa, 915 000
Tidningen Västra Nyland, 52 000
Uusi Aika, 304 000
Uutispäivä Demari, 1 624 000
Vihreä Lanka, 64 000
Viikko Pohjois-Karjala, 55 000
Åbo Underrättelser, 160 000
Österbottningen, 90 000
Östra Nyland, 50 000

<i>Sammanlagt 5 854 000</i>


Tilläggsinformation:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
inspektör Taina Herrala, tfn (09) 160 28498, 040 823 2113