Priserna på taxiresor stiger

Uutinen 18.06.2014 09.55 fi sv

Taxibilar (Foto: Rodeo)

De maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken stiger i genomsnitt med 1,2 procent. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 18 juni. De nya priserna träder i kraft den 1 juli.

För staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten innebär höjningen av taxitaxan tilläggskostnader på uppskattningsvis 6 miljoner euro om året.

Enligt lagen om taxitrafik bestäms maximipriserna årligen genom en förordning av statsrådet. Maximipriserna ska vara kostnadsorienterade och förändringarna i kostnadsnivån granskas med hjälp av ett kostnadsindex för taxitrafiken.