Programkoncessionerna för tv:s huvudkanaler förlängdes

Tiedote 23.06.2010 14.55 fi sv

Statsrådet har beslutat förlänga programkoncessionerna för Fyran och MTV3 med sex år. Dessutom förlängdes koncessionerna för Fyran Sport, Fyran Sport Pro, Liv, Jim, Sub, Sub-Leffa/Juniori, MTV3 Max, Turku TV, Voice/TV5, Canal+ och Disney Channel. Efter det koncessionerna har förlängts kommer samtliga programkoncessioner för televisionsverksamhet att upphöra samtidigt i slutet av år 2016.

Programkoncessionerna för de kanaler som nu fått förlängning hade annars upphört i slutet av augusti detta år. Då programkoncessionerna förlängs och deras giltighetstid förenhetligas främjar det en stabil utveckling för branschen och tryggar en fortsättning för det nuvarande televisionsutbudet. När alla programkoncessioner för televisionsverksamhet upphör samtidigt år 2016 kan de granskas som en större helhet i stället för som enskilda koncessionsbeslut.

Beslut fattades att den koncession som beviljats Rundradion för förmedlandet av program från SVT World förlängs till slutet av augusti 2011.

Inom televisionens sändningsteknik är en brytningstid är på gång, som kommer att frigöra mycket tilläggskapacitet för markbundna televisionssändningar. Sändningsteknik och packning har de senaste åren utvecklats snabbt och i framtiden kan frekvenserna användas effektivare än för närvarande.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462