Takaisin

Puola ja Suomi pyrkivät lisäämään liikenneyhteistyötä Itämerellä

Puola ja Suomi pyrkivät lisäämään liikenneyhteistyötä Itämerellä

Tiedote 28.01.2004 00.00 fi

Suomi ja Puola pyrkivät tiivistämään yhteistyötä maiden satamien välillä. Suomen liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen ja Puolan varapääministeri Marek Pol allekirjoittivat asiaa koskevan julkilausuman 28. tammikuuta Helsingissä.

Julkilausumassa ministerit sopivat, että maat pyrkivät EU:ssa viemään eteenpäin merikuljetusten kilpailukykyä parantamaan pyrkivää Itämeren moottoritie -hanketta. Itämeren moottoritiet ovat tärkeässä asemassa, kun tavaravirtoja pyritään siirtämään ympäristöystävällisempiin kuljetusmuotoihin.

Ennen allekirjoittamista ministerit kävivät läpi kahdenkeskisissä keskusteluissaan, millä keinoin suomainen teollisuus voisi jatkossa käyttää paremmin hyväkseen Puolan satamia kuljettaessaan tavaroita Keski- ja Etelä-Euroopan markkinoille. Lisäksi ministerit keskustelivat Varsovan ja Helsingin välisestä Rail Baltica -rautatiehankkeesta, Venäjän liikennettä koskevista asioista sekä EU:n liikennepoliittisista ratkaisuista. Puola toi keskusteluissa esiin, että se pitää itseään Suomen tavoin Euroopan unionin reunavaltiona.

Ministeri Luhtanen kertoi, että liikenneyhteyksien kehittäminen kiinnostaa Suomea.
- Puolan kautta voi tulevaisuudessa avautua uusia kuljetusreittejä Keski-Euroopan markkinoille. Edellytyksenä on kuitenkin, että Puola kehittää Itämeren satamistaan Keski-Eurooppaan meneviä yhteyksiä, ministeri Luhtanen painotti neuvotteluissa.

Ministerit keskustelivat myös Itämeren suojelukomitean HELCOM:in suunnitelmista sopia talvimerenkulun turvallisuuden lisäämisestä Itämeren alueella. HELCOM:in on tarkoitus hyväksyä maaliskuussa suositus talvimerenkulun turvallisuuden lisäämisestä. Varapääministeri Pol suhtautui myönteisesti kaikkiin toimiin merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi Itämerellä ja tukee Suomen pyrkimyksiä.

Ministeri Luhtanen kertoi neuvottelujen aikana lisäksi Suomen tietoyhteiskuntaohjelmasta, laajakaistastrategiasta sekä varautumisesta tietoliikenteen uhkiin. Ministeri Luhtanen painotti erityisesti EU:n olevan tärkeä elin, kun tietoturvallisuutta yritetään yhteisön tasolla lisätä.

Vierailun aikana ministeri Pol tapaa myös pääministeri Matti Vanhasen, alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen sekä eduskunnan puhemiehen Paavo Lipposen. Lisäksi Pol tutustuu Vaisala Groupin ja Nokian toimintaan.Lisätietoja:
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 (liikenneväylät)
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490 (merenkulku)
neuvotteleva virkamies Kaj-Peter Mattsson, puh. (09) 160 28523
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28451 (viestintäasiat)