Takaisin

Purjeveneille ja moottoripurjeveneille tiukempi rekisteröintikäytäntö

Purjeveneille ja moottoripurjeveneille tiukempi rekisteröintikäytäntö

Tiedote 31.05.2007 14.12 fi

Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee vastedes rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä venerekisteriin.

Uusi laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2007, josta alkaen rekisteröinnin voi tehdä. Ennen rekisteröimättömät veneet on vietävä rekisteriin vuoden 2008 lokakuun alkuun mennessä.

Valtioneuvosto hyväksyi venerekisteriä koskevan asetuksen 31. toukokuuta. Asetuksessa säädetään muun muassa rekisteriin talletettavista tiedoista ja rekisterin toimivuudesta vastaavasta viranomaisesta, joka on Länsi-Suomen lääninhallitus. Rekisteröintijärjestelmä on tällä hetkellä työn alla.

Veneen omistajan on huolehdittava rekisteröinnistä ja tehtävä tarvittava ilmoitus maistraattiin. Jos vene ei aiemmin ole ollut rekisterissä, omistajalta peritään rekisteröintimaksu, joka tällä hetkellä on 27 euroa. Summa määräytyy valtiovarainministeriön asetuksen perusteella.

Myös ennestään rekisterissä olleiden veneiden tiedot pitää saattaa uuden lain mukaisiksi, määräaikana on lokakuun alku 2010. Tiedot voi täydentää maksutta lokakuun alkuun 2008. Laki edellyttää muun muassa, että omistaja ilmoittaa rekisteriin henkilötunnuksensa.

Lainmuutos tuo rekisteröintivelvollisuuden piiriin noin 30 000 uutta venettä. Rekisteröintivelvollisuus koskee myös valtion ja kuntien omistamia veneitä.


Tukea valvonta- ja pelastustoiminnalle

Lainmuutoksen valmistelua edelsi laaja lausuntokierros, jonka aikana veneilyalan järjestöt pääsivät kertomaan kantansa asiaan. Pääosin rekisteröinnin laajennusta kannatettiin.

Rekisteröintikäytännön muutoksilla tuetaan valvonta- ja pelastustoimintaa ja lisätä vesiliikenteen turvallisuutta. Jos esimerkiksi tietyssä venetyypissä havaitaan vakavia puutteita, tieto asiasta saadaan rekisterin avulla tehokkaasti veneiden omistajille. Uusi laki myös auttaa poliisia vene- ja konevarkauksien selvittämisessä.

Pitkällä aikavälillä muutos myös vähentää byrokratiaa: muuttavan veneenomistajan ei enää tarvitse tehdä rekisteriin ilmoitusta. Aiemmin läänistä toiseen muuttaessa piti aina tehdä ilmoitus, vaikka veneen säilytyspaikka ja käyttötarkoitus olisivat pysyneet samoina.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen,
puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166