Takaisin

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta

Sarja: Julkaisuja-sarja
Numero: 20 / 2013
ISBN: 978-952-243-351-0
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-351-0
Tiedosto: Julkaisuja 20-2013
Asiasanat: lainsäädäntö, liikennesäännöt, pyöräily, pyöräily

Tässä selvityksessä on kerätty tietoja kuuden Euroopan maan pyöräilyyn liittyvistä liikennesäännöistä. Maat ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Itävalta ja Hollanti. Selvitettävät teemat perustuivat vuonna 2012 julkaistussa kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisessa toimenpidesuunnitelmassa esitettyyn toimenpide-ehdotukseen. Keskeisimmät selvitettävät teemat olivat kaksisuuntaisen pyöräilyn salliminen yksisuuntaisella kadulla, pyöräkatu, pyörätiemerkin velvoittavuus sekä pyöräilyä koskevat väistämissäännöt.