Radanpitotöiden teettämiseen haetaan lisätehoa

Tiedote 17.10.2007 14.24 fi

Radanpitotöiden tuottavuutta halutaan parantaa. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 17. lokakuuta työryhmän selvittämään asiaa.

Radanpitotöiden tilaaja on Ratahallintokeskus. Suurimmat urakoitsijat ovat nykyään valtio-omisteiset Oy VR-Rata Ab ja Destia. Ne hoitavat päällysrakennustyöt ja kunnossapidon. Suuret maarakennusyritykset eivät ole olleet kovin kiinnostuneita radanpitourakoista.

Työryhmän tulee tehdä ehdotus radanpitotöiden tehostamiseksi ja arvioida sen haitat ja hyödyt nykymalliin verrattuna. Selvitystyössä on tarkoitus muun muassa vertailla Suomen ja muiden EU-maiden tilannetta.

Liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi työryhmässä on edustus valtioneuvoston kansliasta, Kilpailuvirastosta ja Ratahallintokeskuksesta. Työryhmän toimikausi päättyy 30. toukokuuta 2008.Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260