Radion ohjelmistotoimiluvat myönnetty

Uutinen 28.04.2016 15.10 fi sv

Valtioneuvosto myönsi 28. huhtikuuta 2016 radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat Helsinkiin, Lahteen ja Kankaanpäähän. Näillä paikkakunnilla hakemusten määrä ylitti jaettavissa olevien vapaiden taajuuksien määrän ja ohjelmistotoimilupapäätökset siirtyivät valtioneuvostolle.

Helsingissä aloittaa päätöksen myötä yksi kokonaan uusi paikallisradio, Business FM. Toinen Helsingin taajuuksista myönnettiin Järviradio Oy:lle, joka sai nyt pitkäaikaisen luvan Helsinkiin. Kevyt Kanava Oy ja Mediatakojat Oy saivat aikaisemmin myönnetyille toimiluville peittoaluelaajennukset Kankaanpäähän ja Lahteen.

Viestintäviraston myöntämistä toimiluvista kolme myönnettiin kokonaan uusiin taajuuskokonaisuuksiin. Ohjelmistotoimiluvat uusiin kokonaisuuksiin myönnettiin Patmos Lähetyssäätiölle, Alueradiot Sastamala Oy:lle ja Kevyt Kanava Oy:lle. Radio Satellite Finland Oy:lle myönnetty taajuus liitettiin aiemmin myönnettyyn toimilupaan.