Takaisin

Radiotaajuuksien kaupallistamisen periaatteet selvitetään

Radiotaajuuksien kaupallistamisen periaatteet selvitetään

Tiedote 29.08.2007 15.14 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ne toimenpiteet, jotka mahdollistavat radiotaajuuksien kaupallistamisen ja muun kehittämisen Suomessa.

Työryhmän tulee mm. tehdä ehdotus siitä, millä periaatteilla taajuuksien käyttöoikeuksia voitaisiin myöntää ja mitkä olisivat mahdollisessa kaupallistamisessa käytettävät taajuudet ja kaupallistamisen aikataulu.

Taajuuksien kaupallistaminen on Euroopan unionin laajuinen hanke. Komissio on valmistelemassa toimenpiteitä taajuushallinnon joustavuuden lisäämiseksi ja taajuuksien käyttöoikeuksien kaupallistamiseksi. Taajuuksien kaupallistamisella tarkoitetaan käyttöoikeuksien myöntämistä esimerkiksi huutokaupalla.

Myös hallitusohjelmassa todetaan, että radiotaajuuksien käyttöä uudistetaan Suomessa maltillisesti joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Viestintämarkkinoiden käytössä on oltava alueellisesti riittävästi taajuuksia eri käyttötarkoituksiin. Nykyiset taajuuksien myöntämismenettelyt arvioidaan säilyttäen taajuudet kansallisen toimivallan piirissä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii viestintäneuvos Juhapekka Ristola ja sihteerinä neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän muina jäseninä ovat yksikön päällikkö Kirsi Karlamaa Viestintävirastosta, johtaja Kari Koho Viestintävirastosta, ylitarkastaja Tero Kuitunen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, apulaisjohtaja Timo Mattila Kilpailuvirastosta, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainministeriöstä.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2007 - 1.5.2008. Sen tulee luovuttaa väliraportti 1.12.2007 mennessä.


Lisätietoja:
Viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530