null Rahtialusten rikkipäästöt ja TEN-verkot esille ministeri Vehviläisen ja euroedustaja Simpsonin tapaamisessa

Rahtialusten rikkipäästöt ja TEN-verkot esille ministeri Vehviläisen ja euroedustaja Simpsonin tapaamisessa

Uutinen 30.03.2010 15.33 fi sv

Liikenneministeri Vehviläinen ja EP:n liikennevaliokunnan puheenjohtaja Brian Simpson keskustelivat 30.3. liikenteen ajankohtaisista asioista Helsingissä. Keskustelun aiheina olivat mm. EU:n Itämeristrategia, EU:n liikennepolitiikan valkoinen kirja sekä Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T). Ministeri Vehviläinen kertoi myös Pohjois-Suomen kaivostoimintahankkeista sekä niihin liittyvistä liikenneväyläsuunnitelmista.

EU:n Itämeristrategian yhteydessä nousi esille Kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa hyväksytyt alusten polttoaineiden uudet rikkipitoisuusrajat. Uusien tiukkojen rajojen, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuodesta 2015 eteenpäin, on laskettu nostavan huomattavasti Suomen logistisia kustannuksia.

Europarlamentaarikko Simpson yhtyi Suomen näkemykseen, että tavoiteltu taso on oikea, mutta piti siirtymäaikataulua liian tiukkana. Simpsonin mukaan tiukka aikataulu tuo suuria haasteita jo muutoinkin talouden taantuman johdosta kärsineelle elinkeinoelämälle merikuljetuksissa.

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) osalta ministeri kertoi Suomea koskettavista prioriteettihankkeista, jotka ovat Pohjolan Kolmio, Itämeren moottoritie sekä Rail Baltica. Lisäksi ministeri esitteli yhdessä Ruotsin kanssa valmisteilla olevaa Pohjolan kaari -hanketta.

Ministeri Vehviläinen toivoi myös, että liikenneverkon hankkeissa panostettaisiin vahvasti myös älykkään liikenteen ratkaisuihin.

Simpson kertoi, että prioriteettiverkon osalta parlamentin katseet ovat Pohjois- ja Itä-Euroopassa, joiden kehittäminen on erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Simpson yhtyi ajatukseen älykkään liikenteen ratkaisuista ja piti Suomen uutta kansallista älykkään liikenteen strategiaa erittäin mielenkiintoisena ja hyvänä esimerkkinä myös muille EU-maille siitä, miten tätä tärkeää asiakokonaisuutta tulisi viedä kansallisesti eteenpäin.

Simpson yhtyi Suomen näkemyksiin siitä, että liikennepolitiikan valkoisen kirjan tavoitteita tulisi konkretisoida ja että siihen sisällytetään myös määrällisiä tavoitteita. Muita keskustelun aiheita olivat itsenäisten yrittäjäkuljettajien työaikasääntely, eurovinjettidirektiivi sekä siviili-ilmailun turvatoimet.

Europarlamentaarikko Brian Simpson tutustuu Suomen vierailun aikana mm. Vaalimaan raja-aseman toimintaan, talvimerenkulun olosuhteisiin, rautatie- ja lentoliikenteen erityispiirteisiin sekä älykkään liikenteen ratkaisuihin.