Raskaalle liikenteelle ei tulossa tiemaksuja

Tiedote 15.05.2008 11.44 fi sv

Raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja ei ainakaan toistaiseksi oteta käyttöön. Liikenne- ja viestintäministeriö on lopettanut maksukokeilun suunnittelemisen.

Tarkoitus oli, että maksuja olisi kokeiltu Kaakkois-Suomessa. Siellä on paljon raskasta tavaraliikennettä ja ulkomaista liikennettä.

Kokeilua valmistellut työryhmä päätyi kuitenkin ehdottamaan, ettei alueelliseen tiemaksujen kokeiluun ryhdytä. Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johtama ryhmä totesi, ettei löydy sellaista toimeksiannossa peräänkuulutettua alueellista maksujärjestelmää,
joka ei lisäisi alueen yritysten kuljetuskustannuksia. Tienkäytön rahastaminen olisi heikentänyt Kaakkois-Suomen yritysten kannattavuutta ja haitannut yritysten sijoittumista sinne. Maksujen palauttamiseen kotimaisille yrityksille ei myöskään ole kyseeseen tulevaa keinoa.

Itärajan tuntumaan mahdollisesti perustettavien rekkaparkkien hinnoittelua on niin ikään selvitetty. Työryhmän esityksen mukaisesti Vaalimaalle perustettavan rekkaparkin käyttö on tulossa maksulliseksi.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on työryhmän kanssa samoilla linjoilla.

- Suomessa tulee edetä tienkäyttömaksuissa harkitusti ja vaiheittain. Tienkäyttömaksuista ei saa tulla lisärasitetta, joka heikentäisi elinkeinoelämän ja kuljetusalan kilpailuedellytyksiä. Vaalimaan rekkaparkin maksullisuutta Vehviläinen kannattaa. Hän on jo käynnistänyt maksut mahdollistavan lain valmistelun.

- Rekkaparkki on noin 24 miljoonan euron investointi. Pidän oikeana, että myös parkin käyttäjät osallistuvat sen kustannuksiin, Vehviläinen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa tiemaksujen ja liikenteen hinnoittelun kehitystä ja osallistuu EU-linjausten valmisteluun. Kotimaiset ratkaisut ministeriö ottaa tarkasteluun myöhemmin.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260