Raskaan liikenteen hinnoittelu liikenneministerien asialistalla

Uutinen 11.10.2010 13.02 fi

EU:n liikenneministerit kokoontuvat Luxemburgissa 15. lokakuuta. Ministerineuvoston asialistalla on mm. raskaan liikenteen hinnoittelu eli nk. eurovinjettidirektiivin muutosesitys. Suomea kokouksessa edustaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Ministerien on tarkoitus löytää poliittinen yhteisymmärrys siitä, millä edellytyksillä jäsenmaat voivat jatkossa kerätä tiemaksuja myös mm. liikenteen aiheuttamien ulkoisten kustannusten osalta.

Näiksi ulkoisiksi kustannuksiksi lasketaan mm. päästöt ja melu. Lisäksi ministerineuvostossa käydään läpi EU:n liikennepolitiikan suuntaviivoja vuosille 2010-2020 käsittelevän valkoisen kirjan painopistealueet.

EU:n komission valmistelema liikenteen valkoinen kirja on tarkoitus julkaista vuoden vaihteessa.