Raskaan liikenteen kaluston mittojen muutoksen valmistelu jatkuu

Uutinen 29.05.2018 10.46 fi

Raskas liikenne (kuva Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut muutosta, jonka myötä tieliikenteessä voitaisiin käyttää nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä. Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,25 metriä.

Asetusehdotus sai 17.4.2018 päättyneellä lausuntokierroksella runsaasti palautetta, joka on pääosin käsitelty. Valtaosa lausunnon antajista kannatti ajoneuvojen pituuden kasvattamista sekä uuden tyyppisten ajoneuvoyhdistelmien sallimista tiellä käytettäväksi.

Useassa lausunnossa todettiin pitkille yhdistelmille esitetyn vaihtoehtoisen kääntyvyysvaatimuksen olevan ongelmallinen, muun muassa nykykaluston hyödyntämisen ja toisaalta tieympäristön kannalta. Tätä koskeva selvitystyö, joka sisältää myös käytännön liittymätarkasteluja, on käynnissä.

Asetusluonnokseen tullaan tekemään muutoksia annetun palautteen ja käynnissä olevan selvitystyön perusteella. Muutosten yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin kesäkuun aikana. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan suunnitellusti syksyllä 2018.